Ga naar hoofdinhoud

Privacy en wetgeving

Terug naar Home

Bij behandeling door een fysiotherapeut of arts ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen u en uw behandelaar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en de plichten van u als patiënt en de plichten van de fysiotherapeut beschreven. Hierin staat onder meer dat u recht heeft op informatie over uw klachten en dat u toestemming moet geven voor een behandeling. Meer hierover vindt u hier

De Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) beschrijft hoe de fysiotherapeut moet omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.

In de praktijk komt het hier op neer dat uw behandelend fysiotherapeut een behandeldossier moet bijhouden, zorgvuldig om moet gaan met uw gegevens en zonder uw toestemming nooit gegevens uit uw behandeldossier aan derden zal verstrekken. U heeft altijd recht op informatie over en op het inzien van uw dossier. Als u van mening bent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut vragen deze te wijzigen. Tegen kostprijs kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen. De uitgebreide versie van deze privacy kunt u hier lezen 

crossmenu