Ga naar hoofdinhoud

Missie en visie praktijk

Terug naar Home

Hoofdstuk 1. Algemeen beleid

1.1 Inleiding

Dit is het beleidsplan van de praktijk voor Fysiotherapie Gezondheidscentra Osdorp.  De praktijk heeft 4 werkadressen in Amsterdam-Osdorp. Twee adressen in gezondheidscentra: Gezondheidscentrum Osdorp, Wolbrantskerkweg 72 en Gezondheidscentrum de Vaart, A. Reitsmakade 34. Het derde werkadres is Akersingel 131 eveneens in Amsterdam-Osdorp, het vierde werkadres is in Fitnessclub Friends4Life, Melbournestraat 26-28 te Lijnden.

De patiëntenpopulatie is een doorsnee van de bevolking van Osdorp, met een groot percentage ouderen en mensen uit andere culturen. In Lijnden komen ook patiënten uit Badhoevedorp. Fysiotherapie GCO biedt persoonlijk afgestemde behandeling en begeleiding.

Het plan is geschreven door O. Olde Heuvel met input vanuit het hele team tijdens maatschapsvergaderingen, praktijkoverleggen met het hele team, evaluatiegesprekken met medewerkers en verbetervoorstellen.

Het plan is opgesteld in februari-maart 2024.

1.2 Missie/ visie praktijk

“Leer het hen zelf te doen”

Missie

Fysiotherapie Gezondheidscentra Osdorp levert geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg voor alle inwoners van Osdorp en omgeving met als doel dat iedereen zo lang en zo goed mogelijk kan functioneren om die dingen in zijn leven te doen die voor hem of haar belangrijk zijn.

Visie op patiënt/cliënt 

Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten de regie hebben en houden op hun eigen leven. Daarom willen wij met al onze interventies bijdragen aan vergroting kennis over, herstel en voorkomen van problemen van het bewegend functioneren. Het versterken van het zelfmanagement speelt hierbij een belangrijke rol.

Visie op samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat er intensief wordt samengewerkt met collega’s, andere disciplines, welzijn, sport, ketenzorg en vakinhoudelijke netwerken en daardoor de beste op de patiënt afgestemde zorg kunnen bieden.

Visie op kwaliteit

Actief bezig zijn met kwaliteit is in onze genen verankerd. Dit uit zich in patiëntgerichte, gastvrije omgang; aandacht voor de veiligheid van de patiënt; hoge professionele standaarden; transparantie van ons handelen. De praktijk en alle medewerkers zijn sinds 2021 aangesloten bij  Stichting Keurmerk Fysiotherapie om in aanmerking te komen voor de module voortdurend verbeteren van Zilveren Kruis Achmea. De praktijk is HKZ gecertificeerd en wil dat blijven. Onze patiënten weten wat zij van ons kunnen verwachten.

Visie op praktijkorganisatie

Een goed functionerende praktijkorganisatie is voorwaardelijk om onze missie en visie vorm te kunnen geven; deskundig geschoolde medewerkers; een prima functionerend kwaliteitssysteem; optimale bereikbaarheid zijn daarbij kernbegrippen

——————————————————————-

Samenwerkingsdoelstellingen:

  • Fysiotherapie GCO behoudt de samenwerking in de multidisciplinaire teams in de gezondheidscentra.
  • Fysiotherapie GCO neemt deel aan de volgende vakinhoudelijke netwerken: Longrevalidatienetwerk Amsterdam (LoRNA), Traumanet, REACH en Duizeligheidsnet om de zorg voor patiënten met longaandoeningen, traumaklachten, schouderklachten, patiënten met post intensive care syndroom en duizeligheidsklachten te optimaliseren.
  • Fysiotherapie GCO behoudt de samenwerking met Fysiotherapie Collectief Amsterdam (FCA).
  • Voor goede samenwerking rondom kwetsbare thuiswonende wijkbewoners in Amsterdam Osdorp neemt Fysiotherapie GCO in 2023 minimaal 2 x deel aan het wijknetwerk. Hierbij vindt overleg plaats tussen partijen van zorg en welzijn, informele en formele partners als ook wijkpartners vanuit andere domeinen.

Wat cliënten over ons zeggen

Zeg vaarwel tegen jouw klachten

Maak een afspraak
Afspraak maken
crossmenu