Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Terug naar Home

Betalingsvoorwaarden

  • Indien u verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, worden de behandelingen fysiotherapie rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
  • Als u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent moet u het bedrag per behandeling per PIN voldoen, het is helaas niet mogelijk achteraf te betalen. De factuur van de behandeling kan uw fysiotherapeut voor u printen en aan u meegeven. 
  • Uitsluitend in bijzondere omstandigheden, zoals bij patiënten die onder een bewindvoerder vallen is het mogelijk dat u een factuur ontvangt. Deze factuur moet u binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen.
  • Als u na een betalingsherinnering niet betaalt dragen wij de invordering van de factuur over aan een incassobureau. Alle hiermee gemoeide kosten komen voor uw eigen rekening.

Aansprakelijkheid

  • De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
  • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
crossmenu